Azzaro Pour Elle Extreme

…there was Azzaro Pour Elle, a mirror creation of Azzaro Pour Homme,…